LIIKENNÖITSIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT 13.8.2018 ALKAEN

Erilliskyytien peruutus suoraan liikennöitsijälle huoltajan toimesta.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille