Palveluverkkoratkaisun käsittely siirtyy vuodelle 2020


Julkisesti, opettajille, henkilökunnalle ja huoltajille