Alkumittaus - matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden osaaminen ensimmäisen luokan alussa

Ekaluokkalaisten taidot perusopetuksen alussa


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille